شرایط خاص بیمه آتشفشان

کشور ما با وجود داشتن دو رشته‌ کوه البرز و زاگرس، اما خوشبختانه در نواحی پر آتشفشان دنیا واقع نشده است.کشور ایران در حال حاضر 5 کوه آتشفشانی دارد. سهند و سبلان دو کوه خاموش و دماوند، تفتان و بزمان در دسته آتشفشان‌های فعال و نیمه فعال قرار دارند. بیمه آتشفشان با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران برای شرایط خاصی تعریف شده است. در این مقاله از آنیل به بیان جزییات آن می‌پردازیم.

بیمه آتشفشان مانند بیمه سیل یا بیمه طوفان در شرکت‌های بیمه با عنوان مستقل به فروش نمی‌رسد. برخی از شرکت‌ها به خاطر نادر بودن حوادث ناشی از آتشفشان در ایران پوشش آتشفشان را اصولا ارائه نمی‌دهند. شرکت‌های معدود ارائه دهنده هم آن را ذیل پوشش بیمه آتش سوزی و با عنوان بیمه زمین لرزه و آتشفشان می‌فروشند.

شرایط خاص بیمه زمین لرزه و آتشفشان

پوشش آتشفشان در ایران قابل تعریف نیست. با این وجود برخی از بیمه‌گزاران درخواست کردند تا زمین لرزه و آتشفشان نیز تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار گیرد. آن‌ها با استناد به ماده 13 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی درخواست خود را مطرح کردند. قانون‌گذار نیز به موجب بند 2 ماده 31 شرایط عمومی این بیمه‌نامه، خطر زمین لرزه و آتشفشان را در دسته خطرات استثنایی قرار داد.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه آتشفشان

در شرایط زیر بیمه‌گر خسارت ناشی از حادثه زمین لرزه و آتشفشان را جبران می‌کند:

1- اگر زمین لرزه مستقیما به موضوع بیمه خسارت وارد کند: این بند خطر سرقت اموال ناشی از زمین لرزه را پوشش نمی‌دهد.
2- خسارت‌های ناشی از فعالیت آتشفشان جبران می‌گردد.
تبصره: خسارت‌های ذکر شده در بند 1 و 2 در زمان اعتبار بیمه‌نامه اگر ظرف 48 ساعت اتفاق افتد، یک حادثه تلقی می‌شود.

3- شرایط خاص این بیمه‌نامه شامل خسارت وارده در اثر رانش و حرکت زمین نمی‌گردد: در صورتی که خسارت‌های وارده ناشی از رانش و حرکت زمین تحت پوشش بیمه باشد از این بند مستثنی می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد، پوشش آتشفشان به صورت مستقل عرضه نمی‌گردد. در نتیجه پوشش‌های آن نیز در چارچوب بیمه آتش سوزی تعریف شده است.

فرانشیز پوشش بیمه آتشفشان

قانون‌گذار، فرانشیز بیمه آتشفشان واحدهای مسکونی و غیر صنعتی را متفاوت از واحدهای صنعتی تعیین کرده است:

فرانشیز واحدهای مسکونی و غیر صنعتی: هر خسارت برابر با یک درصد ارزش مورد بیمه
فرانشیز واحدهای صنعتی: حداقل فرانشیز برابر با 15 درصد هر خسارت

همچنین می‌توانید مقاله فرانشیز بیمه چیست و چگونه محاسبه می‌شود را در بلاگ آنیل مطالعه کنید.

آتشفشان از پدیده‌های نادر در کشور ما است. با این وجود مطابق تقاضای قانونی بیمه‌گزاران شرایط خاصی برای بیمه آتشفشان تعریف شده است. برخی شرکت‌ها این پوشش را تحت عنوان بیمه‌نامه زمین لرزه و آتشفشان به فروش می‌رسانند.

برای خرید و فروش بیمه آتش سوزی با شماره زیر تماس بگیرید:

09122588623

همچنین برای سود آورتر کردن بیمه‌ نامه خود، در هر زمان می‌توانید از خدمات مشاوره بیمه آنیل یا مطالعه مقالات مرتبط با بیمه آتش سوزی در بلاگ کمک بگیرید.