شرایط بیمه عمر بعد از فوت

شرایط بیمه عمر بعد از فوت

یکی از دلایل مهمی که مردم خودشان را بیمه عمر می‌کنند، این است که در مورد امنیت مالی و اقتصادی خانواده‌ی خود برای زمانی که در کنارشان نیستند، خیالی راحت داشته باشند. اصلی‌ترین مزیت بیمه عمر هم همین است، پس از فوت بیمه‌گذار، مبلغ قابل‌ توجهی به بازماندگان او پرداخت می شود.

بیمه عمر بعد از فوت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

بیمه‌گذار در زمان خرید بیمه‌نامه عمر، در قرارداد خود مشخص می‌کند که گیرنده سرمایه و غرامت فوت بیمه‌نامه چه کسانی باشند. به این افراد دراصطلاح ذی‌نفع (سودبر) می‌گویند. تا زمانی که بیمه‌نامه اعتبار دارد، بیمه‌گذار می‌تواند نام ذی‌نفعان را در قرارداد تغییر دهد. بی‌شک گیرنده سرمایه تا زمان حیات، خود شخص است که بیمه را خریده است و درصورتی که برای او اتفاقی رخ بدهد و فوت کند، ذی‌نفع‌هایی که معرفی کرده است، سرمایه بیمه‌نامه او را دریافت می‌کنند.

آیا بیمه عمر بعد از مرگ به وارثان وی می‌رسد؟

اگر صاحب بیمه عمر در بیمه‌اش نام کسی را اعلام نکرده باشد، اندوخته بیمه عمر او بر اساس قانون ارث و میزان مشخص‌شده در قانون به وارث قانونی تعلق می‌گیرد. بنابراین بیمه عمر پس از فوت به کسی که خود فرد فوت شده معرفی کرده است، پرداخت می‌شود و اگر فردی را مشخص نکرده باشد، این مبلغ به وارث وی تعلق می‌گیرد.

چگونگی تعریف ذی‌نفع (سودبر) در بیمه عمر

کارشناسان بیمه می‌گویند بهتر است که اقوام درجه یک مثل مادر و پدر یا همسر و فرزندان به‌عنوان ذی‌نغع معرفی شوند. اصلا فلسفه بیمه‌های عمر هم تامین آتیه نزدیکان و خانواده بیمه‌گذار پس از مرگ اوست. هنگام معرفی افراد ذی‌نفع، بیمه‌گذار باید اولویت آنها و درصد سهم در مبلغ پرداختی از طرف شرکت ‌بیمه را مشخص کند.

تا چند نفر را می‌توان به عنوان ذی‌نفع تعیین کرد؟

بیمه‌گذار می‌تواند درخواست کند که استفاده‌کنندگان از سرمایه بیمه عمر او نه‌ تنها یک نفر، بلکه چند نفر باشند. اغلب شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران خود اجازه می‌دهند 5 تا 6 نفر را به‌ عنوان ذی‌نفع در بیمه‌نامه‌های عمر معرفی کنند. در این صورت بهتر است مشخصات کامل هر فرد به‌ همراه اولویت و درصد استفاده او از بیمه‌نامه هم در قرارداد تعیین شود. البته بیمه‌گذار نمی‌تواند فرد حقیقی را که با او نسبت درجه یک نسبی یا سببی ندارد به‌عنوان ذی‌نفع معرفی کند.

اما می شود موسسه خیریه را ذی‌نفع خود قرار داد؟ بله بیمه‌گذار اگر بخواهد، می‌تواند سرمایه بیمه‌نامه عمر خود را در اختیار موسسات خیره قرار بدهد.

آیا امکان دارد فرزندی که هنوز به سن قانونی نرسیده ذی‌نفع بیمه عمر باشد؟

بله. بیمه‌گذار می‌تواند حتی فرزند 3 ساله‌ی خود را به‌ عنوان تنها ذی‌نفع بیمه‌نامه معرفی کند. این کار هیچ مشکل قانونی ندارد. اما درچنین شرایطی  بیمه‌گذار قبل از رسیدن فرزندش به 18 سالگی یا همان سن قانونی فوت کند، غرامت سرمایه فوت بیمه‌نامه او و اندوخته و سود‌های مشارکت در منافعش تا زمانی که ذی‌نفع معرفی‌شده در بیمه‌نامه به 18 سالگی برسد، نزد شرکت بیمه باقی می‌ماند. در واقع پرداخت غرامت به او یا قیم‌هایش تا 18 سالگی‌ ممکن نیست.

مبلغ بیمه عمر بعد از فوت چقدر است؟

بیمه‌نامه عمر درواقع نوعی سرمایه‌گذاری است. مبلغ و مقدار سرمایه‌گذاری در این بیمه‌نامه‌ها هم کاملا به میزان حق بیمه پرداختی و تعداد سال‌هایی بستگی دارد که بیمه‌شده حق بیمه پرداخت کرده است. به‌طورکلی پس از فوت بیمه‌شده، درمجموع مبالغ سرمایه فوت بیمه‌نامه به‌علاوه اندوخته بیمه‌نامه به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود، یعنی هر طرح بیمه عمر و شرکت بیمه طرف قرارداد شرایط خودشان را برای محاسبه این مبالغ دارند. همچنین بیمه عمر فوت بر اثر حادثه 1 تا 3 برابر مبلغ بیمه عمر پس از فوت به‌صورت عادی محاسبه می‌شود. میزان این رقم هم باتوجه‌به نوع بیمه عمر مشخص خواهد شد.

مبلغ بیمه عمر فرهنگیان بعد از فوت چقدر است؟

مبلغ غرامت بیمه فوت برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1401 مبلغ 16/5 میلیون تومان است. اما در بیمه عمر مکمل بازنشستگی، بیمه‌گذاران می‌توانند به انتخاب خود میزان سرمایه‌های مختلفی را بر اساس مبلغ حق بیمه برای پرداخت به ذی‌نفعان تعیین کنند.

شرایط بیمه عمر بعد از فوت

مبلغ بیمه عمر بازنشتگان تامین اجتماعی بعد از فوت چقدر است؟

حق بیمه‌ای که بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 به ازای هر نفر برای بیمه عمر خود پرداخت می‌کنند، 9170 تومان است و هنگام دریافت بیمه عمر فوت شده تامین اجتماعی، مبلغ 5 میلیون تومان پرداخت می‌شود. در حال حاضر بازنشستگان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه عمر آتیه سازان حافظ هستند.

مبلغ بیمه عمر بازنشستگان نیروهای مسلح بعد از فوت

در صورتی که بیمه‌شدگان به شهادت برسند، معادل 6 برابر حق بیمه‌ای باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث آنان پرداخت می‌شود. این حق بیمه به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت خدمت (30 سال) در همان‌ درجه‌ای است که شهید شده‌اند.
اگر که بیمه شده به دلایل قیدهای خدمتی فوت کند، معادل 5 برابر حق بیمه‌ای که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت 30 سال‌ خدمت با همان درجه ای که فوت شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث قانونی‌ذی نفع آنان پرداخت می‌شود.
اگر هم که بیمه شده به هر دلیلی فوت کند، معادل 4 برابر پولی که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت 30 سال خدمت با همان‌ درجه‌ای که فوت شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث قانونی یا ذی‌نفع آنان پرداخت می‌شود.

شرایط پرداخت بیمه عمر بعد از فوت

ذکر اسم فرد به عنوان ذی‌نفع در شرایطی که بیمه‌گذار نام کسی را برای دریافت غرامت فوت اعلام کرده باشد، برای دریافت بیمه عمر پس از فوت کافی است. درصورتی که فرد یکی از وراثت قانونی فرد فوت‌شده باشد، در مواردی که ذی‌نفع اعلام نشده است  به صورت قانونی (مطابق تقسیم اموال و دارایی در قانون ارث) از غرامت بیمه عمر سهم می‌برد.

نحوه تقسیم بیمه عمر فوت شده

براساس قانون پس از فوت بیمه‌شده، مبلغ تعیین شده سرمایه فوت در بیمه‌نامه به ترتیب اولویت و درصدی که خود او در قرارداد مشخص کرده به ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. البته اگر بیمه‌گذاری در قرارداد بیمه‌نامه عمر ذی‌نفعان را مشخص نکند، براساس قوانین بیمه‌ای کشور، سرمایه بیمه عمر او بین وارثان قانونی تقسیم می‌شود. همچنین درصورتی‌ که هنگام تعیین ذی‌نفعان سهم هرکدام از سوی بیمه‌شده مشخص نشود، سرمایه بیمه‌نامه کاملا مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.

مبلغ پرداختی به وارث چقدر است؟

بر اساس قوانین کشور در تقسیم مبلغ سرمایه‌ بیمه عمر بین وارثان وی هم قوانین خاصی وجود دارد که مثلا مربوط به تقسیم به میزان سهم‌الارث (پسر‌ها دو سهم، دخترها یک سهم) اجرا می‌شود، یعنی منظور از پرداخت به ورثه قانونی، پرداخت مطابق با قوانین سهم‌الارث به هرکدام از آنهاست، مگر اینکه بیمه‌شده خودش درخواست کرده باشد که پرداخت به ورثه به‌صورت مساوی انجام شود.

مراحل پیگیری و دریافت بیمه عمر فوت شده

برای دریافت خسارت بیمه عمر ذی‌نفعان معرفی‌شده در بیمه‌نامه باید مدارک زیر را تهیه کنند:
1- فرم درخواست خسارت فوت شده که توسط ذی‌نفع تکمیل شده است
2- اصل بیمه‌نامه و برگه‌های الحاقیه و ضمیمه آن
3- گواهی فوت تأیید شده از اداره‌های ثبت‌احوال و یا کنسولگری‌های سفارت ایران در خارج از کشور
4- گواهی سازمان ثبت‌احوال
5- اصل یا کپی برابر اصل گواهی انحصار وراثت (در مواردی که منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می‌گیرد)
6- کلیه مدارک بیمارستانی
7- در صورتی‌که فوت طرف حادثه باشد، کپی برابر اصل یا اصل برگ گزارش تصادف جرحی یا فوتی
8- نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی
9- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه‌شده و ذی‌نفعان

برای خرید و مشاوره آنلاین بیمه عمر با شماره زیر تماس بگیرید:

09122588623

همچنین برای سود آورتر کردن بیمه‌ نامه خود، در هر زمان می‌توانید از خدمات مشاوره بیمه آنیل یا مطالعه مقالات مرتبط با بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در بلاگ کمک بگیرید.