در بیمه های بدنه، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیل هایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند.کلیه مالکان اتومبیل ها و یا اشخاصی که در قبال اتومبیل مسئولیت دارند و اتومبیل از سوی مالک به آنها تحویل داده شده است به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه نامه اتومبیل شمارا در مقابل خطراتی همچون آتش سوزی،سرقت کلی،خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه به آن وارد شود و ... تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه سازمان‌ها

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. چنانچه بیمه گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود. درصورتیکه بیمه گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود. در پرداخت خسارت چنانچه نیاز به تعویض قطعه‌ای باشد، بیمه گزار موظف است قطعه معیوب را به اداره خسارت تحویل دهد.
در صورت بروز حادثه، بیمه گزار با تکمیل "فرم اعلام خسارت بدنه اتومبیل" به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه اعلام خسارت می‌کند. این فرم شامل موارد زیر است: 1- مشخصات بیمه‌نامه/ قرارداد 2- مشخصات راننده موردبیمه 3- مشخصات وسیله نقلیه طرف حادثه 4- چگونگی وقوع حادثه
در نهایت اطلاعات تکمیل شده توسط بیمه گزار امضا و تایید می‌شود.
پس از تکمیل فرم، بیمه گزار موظف است مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده را تکمیل کند. درصورتی‌که خودرو نیاز به تعویض قطعه داشته باشد، برای قطعات موردنیاز "فاکتور" تهیه می‌شود و بیمه گزار موظف است قطعات آسیب دیده (داغی) را به بیمه تحویل دهد. پس از محاسبه خسارت قابل پرداخت، "حواله پرداخت خسارت" در سه نسخه و "فرم مفاصاحساب" در دونسخه صادر و به بیمه گزار تحویل داده می‌شود. درصورتی‌که بیمه گزار بدهی داشته باشد این حواله در 4 نسخه صادر می‌شود که یک نسخه از آن جهت کسر بدهی‌های بیمه گزار می‌باشد و به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود. بیمه گزار حواله و فرم مفاصاحساب صادره را جهت دریافت چک به اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل می‌دهد. بیمه گزار چک به مبلغ محاسبه شده را از اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل گرفته و به ازای آن "رسید دریافت چک" را تکمیل می‌کند.

بیمه سازمان‌ها

کارت ملی بیمه گزار، مالک یا نماینده قانونی مالک
کروکی افسر کاردان
برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی
سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، برگه قبول تقصیر مقصر، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی ، عکس مواضع آسیب‌دیده،خود بیمه‌گزار می‌تواند عکس‌ها را تهیه کند
تصویر مصدق گواهینامه راننده در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارایه کارنامه) یا دفترچه پلیس راه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)
اسناد مالکیت اتومبیل زیان‌دیده
استعلام بیمه‌نامه مقصر و برش بیمه‌نامه
اصل بیمه‌نامه
رسید پرداخت حق‌بیمه
صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)
فاکتور هزینه حمل
فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز
بارنامه (برای کامیونها و تریلرها)
درصورتیکه بیمه‌گذار به بیمه بدهکار باشد و حق‌بیمه را کامل پرداخت نکرده باشد، مبلغ بدهکاری از خسارت محاسبه شده کسر می‌گردد.

بیمه سازمان‌ها

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است. چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود. درصورتیکه بیمه‌گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود. در پرداخت خسارت چنانچه نیاز به تعویض قطعه‌ای باشد، بیمه‌گزار موظف است قطعه معیوب را به اداره خسارت تحویل دهد. فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌ بدنه دولتی و خصوصی به صورت زیر انجام می‌شود: در صورت بروز حادثه، بیمه‌گزار با تکمیل "فرم اعلام خسارت بدنه اتومبیل" به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه اعلام خسارت می‌کند. در نهایت اطلاعات تکمیل شده توسط بیمه‌گزار امضا و تایید می‌شود. پس از تکمیل فرم، بیمه‌گزار موظف است مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده را تکمیل کند. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از: کارت ملی بیمه گزار، مالک یا نماینده قانونی مالک کروکی افسر کاردان برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، برگه قبول تقصیر مقصر، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی ، عکس مواضع آسیب‌دیده،خود بیمه‌گزار می‌تواند عکس‌ها را تهیه کند تصویر مصدق گواهینامه راننده در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارایه کارنامه) یا دفترچه پلیس راه (برای اتوبوس و مینی‌بوس) اسناد مالکیت اتومبیل زیان‌دیده استعلام بیمه‌نامه مقصر و برش بیمه‌نامه اصل بیمه‌نامه رسید پرداخت حق‌بیمه صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس) فاکتور هزینه حمل فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز بارنامه (برای کامیونها و تریلرها) درصورتیکه بیمه‌گزار به بیمه بدهکار باشد و حق‌بیمه را کامل پرداخت نکرده باشد، مبلغ بدهکاری از خسارت محاسبه شده کسر می‌گردد. بازخوانی پرونده صدور: اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه اطلاعات "فرم اعلام خسارت بدنه اتومبیل" را در برنامه مکانیزه خسارت ثبت و اعتبار بیمه‌نامه را کنترل می‌نمایند. پس از کنترل اعتبار بیمه‌نامه با توجه به خسارت وارد آمده حالت‌های زیر رخ می‌دهد: درصورتیکه پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌های اتومبیل باشد، گام 5 پیگیری می‌شود. درصورتیکه پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌های اتومبیل نباشد، پرونده خسارت تشکیل شده جهت دریافت مجوز رسیدگی به خسارت به اداره نظارت بر خسارت ارسال می‌شود. چنانچه خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت باشد، کارشناس اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت پرونده خسارت، خسارت را بررسی، مجوز رسیدگی به خسارت را صادر و طی نامه‌ای به اداره خسارت ارسال می‌نماید. و پس از دریافت مجوز رسیدگی، گام 5 را پیگیری می نماید. چنانچه خسارت وارد آمده در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت نباشد، پرونده خسارت تشکیل شده جهت دریافت مجوز پیگیری خسارت به شورای اتومبیل ارجاع داده می‌شود. درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای اتومبیل باشد، پس از بررسی پرونده، مجوز پیگیری خسارت صادر و به اداره نظارت بر خسارت ارسال می‌گردد. پس از دریافت مجوز های لازم، گام 5 پیگیری می شود. درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای اتومبیل نباشد، جهت دریافت مجوز پیگیری پرونده به شورای فنی ارسال می‌گردد. در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد شورای فنی باشد پس از بررسی پرونده، مجوز های لازم صادر شده و گام 5 پیگیری می شود. در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیارات شورای فنی نباشد، جهت مجوز پیگیری پرونده به معاونت فنی شرکت (عضو هییت مدیره)ارسال می گردد. در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیارات معاونت فنی (عضو هییت مدیره) باشد، مجوزهای لازم صادر شده و گام 5 پیگیری می شود. در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیارات معاونت فنی (عضو هییت مدیره ) نباشد، برای تصمیم گیری نهایی به هییت مدیره ارسال می گردد. پس از کنترل بیمه‌نامه، اداره خسارت بیمه‌های اتومبیل"گزارش بازدید کارشناس"، "گزارش استعلام جهت تایید وجود بیمه‌نامه/قرارداد"، تاریخ اعتبار بیمه‌نامه/قرارداد، پرداخت حق‌بیمه و دیگر موارد مورد نیاز را از برنامه مکانیزه خسارت دریافت می‌کند. اطلاعات مربوط به صدور بیمه‌نامه/قرارداد بصورت خودکار به سیستم خسارت بیمه ‌بدنه منتقل می‌شود . چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد، کارشناس ارزیابی توسط رییس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه تعیین شده و برگه کارشناسی، کپی مدارک انتظامی و عکس از مواضع آسیب‌دیده، به کارشناس تعیین شده تحویل داده می‌شود. چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد؛ سپس به خسارت بدنه رسیدگی می‌شود. درصورتیکه در حادثه جرح رخ داده باشد، بیمه‌گزار برای رسیدگی به جرح حادث شده باید به اداره دیه مراجعه کرده و در این اداره فقط به خسارت بدنه رسیدگی می‌شود. در صورتیکه بیمه‌گزار مقصر داشته باشد و زیاندیده باشد به یکی از دو صورت زیر عمل می‌شود: در برخی موارد، خسارت بیمه‌گزار در همین اداره رسیدگی و پرداخت می‌شود. سپس با ارایه مدارک حادثه به شرکت بیمه مقصر، تا سقف تعهدات بیمه شخص‌ ثالث مقصر از آن شرکت دریافت و درصورتیکه مبلغ پرداخت شده بیش از سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، پرونده به اداره کل امور حقوقی و قراردادها ارجاع داده می‌شود و از طریق دعاوی اداره کل امور حقوقی و قراردادها مابقی مبلغ از مقصر حادثه دریافت می‌شود. گاهی بیمه‌گزار از ابتدا به شرکت بیمه مقصر فرستاده می‌شود و در آن شرکت ارزیابی کارشناسی انجام می‌گیرد. چنانچه مبلغ محاسبه شده در حدود تعهدات شرکت بیمه مقصر باشد به زیاندیده پرداخت می‌شود. درغیر این‌صورت، تا سقف تعهدات پرداخت می‌شود و بیمه‌گزار با ارایه کارشناسی انجام شده و رسید مبلغ دریافت شده مابقی مبلغ را از این اداره دریافت می‌کند. توسط کارشناس ارزیابی خسارت از خودروی حادثه‌دیده بازدید بعمل می‌آید و "گزارش بازدید کارشناسی" تکمیل می‌گردد. خسارت وارده توسط کارشناس ارزیابی شده و تایید می‌گردد. درصورتیکه حادثه به‌گونه‌ای باشد که امکان وارد آمدن خسارت به اجزای درونی که قابل رویت نیستند وجود داشته باشد، به بازدید مجدد نیاز است که توسط کارشناس مشخص می‌شود و چنانچه کارشناس نیاز به بازدید مجدد نداند ولی بعد از باز شدن خودرو در تعمیرگاه مشخص شود اجزا داخلی هم آسیب دیده، پس از اعلام و درخواست کتبی بیمه‌گزار بازدید مجدد صورت می‌گیرد. گزارش تکمیل شده توسط کارشناس ارزیابی پس از ثبت در برنامه مکانیزه خسارت، در پرونده خسارت قرار می‌گیرد. درصورتی‌که خودرو نیاز به تعویض قطعه داشته باشد، برای قطعات موردنیاز "فاکتور" تهیه می‌شود و بیمه‌گزار موظف است قطعات آسیب دیده (داغی) را به بیمه تحویل دهد. پس از تحویل گرفتن داغی‌ها از بیمه‌گزار، فاکتور صادر شده در پرونده قرار می‌گیرد. "فرم آنالیز" تکمیل و خسارت محاسبه می‌شود. داغی‌های تحویل گرفته شده از بیمه‌گزارها پس از مدتی طی مزایده به فروش می‌رسند. درغیر این صورت چنانچه نیاز به تغییر قطعه وجود نداشته باشد، پس از تکمیل گزارش کارشناسی خسارت قابل پرداخت با تکمیل فرم آنالیز محاسبه می‌گردد. درصورتیکه بیمه‌گزار از محل بیمه شخص ثالث مقصر خسارتی دریافت کرده باشد، خسارت دریافت شده از مبلغ خسارت برآورد شده کسر می‌گردد. پس از محاسبه خسارت قابل پرداخت، "حواله پرداخت خسارت" در سه نسخه و "فرم مفاصاحساب" در دونسخه صادر و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. حواله پرداخت خسارت در سه نسخه زیر توزیع می‌شود: نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. دو نسخه دیگر آن به اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود. درصورتی‌که بیمه‌گزار بدهی داشته باشد این حواله در 4 نسخه صادر می‌شود که یک نسخه از آن جهت کسر بدهی‌های بیمه‌گزار می‌باشد و به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود. بیمه‌گزار حواله و فرم مفاصاحساب صادره را جهت دریافت چک به اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل می‌دهد. بیمه‌گزار چک به مبلغ محاسبه شده را از اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل گرفته و به ازای آن "رسید دریافت چک" را تکمیل می‌کند. اداره کل حسابداری و آمار پس از تحویل چک به بیمه‌گزار یک نسخه از فرم مفاصاحساب را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه ارسال می‌نماید. فرم تحویل گرفته شده در پرونده خسارت بایگانی شده و پرونده مختومه می‌شود. پس از بازسازی خودرو ارباب رجوع می بایست وسیله نقلیه را به واحد صادر کننده بیمه نامه نشان بدهد تا بازدید سلامت صادر شود تا در صورت سانحه بعدی مشکلی پیش نیاید (در واقع در صورت تکرار حادثه حمل بر عدم تعمیر ماشین شده و خسارتی پرداخت نخواهد شد.)

بیمه سازمان‌ها

کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسیولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسیولیت مدنی" بیمه‌های مسیولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.