حق بیمه عمر

حق بیمه عمر: عوامل تاثیر گذار بر محاسبه‌ی نرخ بیمه

اولین سؤال در هنگام خرید بیمه عمر، در خصوص مبلغ پرداختی آن در هر ماه است. اینکه باید چقدر پرداخت کنند؟ برای این سؤال واقعاَ پاسخ دقیق و یکسانی برای همه وجود ندارد، برای اینکه میزان مبلغ پرداختی ماهانه بر اساس شرایط مختلفی تعیین می‌شود.

یکی ماهی 100 هزار تومان پرداخت می‌کند و دیگری مبلغ‌های بیشتری را برای پرداخت انتخاب خواهد کرد. از این رو، مقایسه بیمه عمر دو نفر اشتباه است. اما برای محاسبه حق بیمه عمر می‌توان از فرمول مشخصی استفاده کرد. البته همه اینها بستگی به این دارد که فرد، توانایی پرداخت چه مقدار مبلغ را در ماه دارد.

بیمه عمر یک قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است که بر اساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود تا به ازای دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گزار بعد از طی چند سال، خدماتی را به او بدهد. البته بیمه عمر بیشتر جنبه سرمایه گذاری دارد، اما حوادثی از جمله: بیماری خاص، نقص عضو، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت را پوشش می‌دهد.

اندوخته بیمه عمر

مبلغی که بیمه‌گزار هر ماه به شرکت پرداخت می‌کند، به عنوان اندوخته بیمه عمر و سرمایه برای او جمع می‌شود. بعد از چند سال، نه تنها می‌تواند اندوخته خود را از شرکت بگیرد، بلکه سود آن را هم دریافت خواهد کرد. حق بیمه عمر همین حق بیمه‌ای است که بیمه‌گزار به صورت ماهانه پرداخت می‌کند. همان‌طور که گفتیم، مقدار این مبلغ می‌تواند برای هر کسی متفاوت باشد. با توجه به حق بیمه پرداختی، می‌توانید از وام بیمه عمر هم بهره‌مند شوید

اگر می‌خواهید اطلاعاتی در خصوص نحوه افزایش اندوخته بیمه عمر، کسب کنید، این مقاله را از دست ندهید.

عوامل مؤثر بر محاسبه اندوخته بیمه عمر

معیارهای مختلفی بر محاسبه و اندوخته بیمه عمر برای هر فرد تاثیرگذار است که شامل موارد زیر هستند:

سن بیمه‌شده
پوشش‌های انتخابی
میزان حق بیمه سالانه
مدت زمان بیمه‌نامه
روش پرداخت (به صورت ماهانه، سه ماه، شش ماه و سالانه)
شرکت بیمه
سلامتی کامل بیمه‌گزار
بررسی ریسک‌های بیمه عمر

جدول بیمه عمر

وقتی که فردی اقدام به خرید بیمه عمر می‌کند، جدولی به او داده می‌شود که در آن میزان حق بیمه پرداختی در هر ماه و سال و میزان پوشش و دیگر اطلاعات نوشته شده است. البته باید گفت که مبلغی که بیمه‌شده در ابتدا مشخص می‌کند، برای همان سال اول است و در سال‌های بعد به آن ضریب افزایشی تعلق خواهد گرفت. ضریب افزایشی برای سال‌های بعد از  %10 شروع خواهد شد. سال دوم %15 و سال سوم %20 و الی آخر. البته ممکن است که این درصد برای هر شرکتی متفاوت باشد و هر فرد باید در هنگام خرید بیمه عمر از مسئول آن سؤال کند.

تشریح جدول بیمه عمر

در جدول بیمه عمری که به بیمه‌شده تحویل داده می‌شود، اطلاعات کامل چاپ شده‌است. از همه مهم‌تر، نرخ بیمه عمر که بیمه شده بر اساس انتخاب روش پرداخت، می‌تواند مشاهده کند. ساختار جدول ممکن است، برای هر شرکت متفاوت باشد، اما موارد زیر در آن برای همه وجود دارد.

مشخصات فردی
مشخصات کامل فرد بیمه‌شده که شامل: نام، تاریخ تولد، تاریخ صدور و تاریخ شروع است. تاریخ صدور: تاریخی است که شرکت بیمه‌نامه را در سیستم خود ثبت می‌کند. تاریخ شروع: تاریخی است که اولین حق بیمه را به شرکت واریز کرده باشد. در صورتی که نیاز به معاینه پزشکی نباشد و همچنین از زمان واریز 30 روز نگذشته باشد، این دو تاریخ یکسان خواهند بود.

شرایط پرداخت حق بیمه عمر
در این قسمت میزان و به عبارت دیگری، حق بیمه عمر پرداختی و چگونگی پرداخت آن (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه) و همچنین سپرده اولیه و درصد افزایش حق بیمه نشان داده می‌شود. البته این موارد را در ابتدا خود بیمه‌گزار انتخاب خواهد کرد:

1- در روش پرداخت چندماهه، مبلغ واریزی ماهانه در تعداد آن ماه ضرب خواهد شد.
2- هرچه مدت زمان بیشتری انتخاب شود، سود پرداختی نهایی بیشتر خواهد بود.
3- درصد افزایش از سال دوم اعمال می‌شود.
4- تمامی این موارد بر اساس نظر بیمه‌گزار انتخاب می‌شود.

شرایط اصلی حق بیمه عمر

مهم‌ترین بخش جدول بیمه عمر، همین شرایط اصلی است. اولین مورد، مبلغ مبنای محاسبه سرمایه بیمه عمر است که این را بیمه‌گزار مشخص خواهد کرد. برای مثال، اگر بیمه گزار درخواست واریز سالانه یک میلیون و دویست هزار تومان را داشته باشد، مبلغ اولیه ماهانه برای او 100 هزار تومان تعیین خواهد شد.

مورد بعد ضریب تشکیل سرمایه بیمه عمر که عددی بین 60 تا 300 است. مبلغ مبنای محاسبه در این ضریب، ضرب شده و سرمایه فوت را تشکیل می‌دهد.

مورد بعدی درصد افزایش سرمایه فوت که عددی بین 0 تا 10 درصد است. در حقیقت در صورت نیاز به افزایش سرمایه فوت به دلایلی از جمله شرایط اقتصادی، در این بخش می‌توان مشخص کرد. همچنین پوشش‌های دیگر از جمله معافیت از پرداخت حق بیمه و ازکارافتادگی و درصد آن را می توان مشخص کرد.

پوشش‌های حادثه و بیماری خاص
در این بخش بیمه‌گزار می‌تواند، علاوه بر پوشش‌های اصلی، پوشش‌های اضافی و سقف تعهدات مربوطه را مشخص کند. تمامی این موارد را خود بیمه گزار تعیین کرده که مقدار نهایی آن‌ها بیشتر بر اساس مبنای حق بیمه پرداختی خواهد بود. شروع پوشش‌های اضافی اصولاَ سه ماه بعد از شروع بیمه‌نامه است. همچنین اینکه بیمه‌گزار می‌تواند، پوشش‌های اضافی از جمله آتش سوزی را هم انتخاب کند. اضافه کردن این پوشش نسبت به خرید مجزای بیمه آتش سوزی برای افراد به صرفه‌تر خواهد بود.

اطلاعات تفکیکی حق بیمه پرداختی
در این قسمت، بیمه‌گزار مشخص می‌کند، چه مقدار از حق بیمه صرف پوشش‌های انتخابی شود.

ستون سن بیمه و سال بیمه
در ستون اول، سن شروع بیمه گزار و در ستون دوم سال بیمه‌ای پرداخت حق‌بیمه عمر است. این دو ستون اعداد یکسانی ندارند و انتهای آن، مدت سال پرداختی است که بیمه‌گزار در ابتدا مشخص کرده‌است.

ستون مبلغ پرداختی
در این ستون، جمع حق‌بیمه پرداختی در آن سال بیمه‌ای، همچنین جمع کل از ابتدا نوشته شده است.

سرمایه بیمه عمر و پوشش‌های تکمیلی
در این قسمت بیمه‌گزار می‌تواند، میزان سرمایه تشکیل شده در سال بیمه‌ای خود، همراه با میزان پوشش‌ها برای حوادث مختلف را مشاهده کند.

ذخیره ریاضی و ارزش بازخرید و مجموع ارقام
در این چند بخش، بیمه‌گزار می‌تواند، ذخیره ریاضی و ارزش بازخرید در هر سال بیمه‌ای و مجموع حق‌بیمه‌های اختصاص داده شده را حساب می‌کند.

همان طور که گفتیم، نمی‌توان حق بیمه عمر ثابتی را مشخص کرد. در واقع، محاسبه میزان سرمایه، سود و پرداخت خسارت، مبلغی است که بیمه‌گزار در ابتدا برای پرداخت مشخص می‌کند. مسلماَ هرچه فرد، مبلغ بیشتری پرداخت کند، سرمایه بیشتری در آخر دریافت خواهد کرد.

برای خرید و مشاوره آنلاین بیمه عمر با شماره زیر تماس بگیرید:

09122588623

همچنین برای سود آورتر کردن بیمه‌ نامه خود، در هر زمان می‌توانید از خدمات مشاوره بیمه آنیل یا مطالعه مقالات مرتبط با بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در بلاگ کمک بگیرید.