خدمات بیمه آنیل حامی آسایش

بیمه عمر

یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری برای داشتن آینده ای روشن

اگر میخوای برای آینده خودت و فرزندانت سرمایه گذاری کنی و مبلغ مشخصی رو به عنوان سرمایه یا مستمری دریافت کنی، خرید بیمه عمر رو از دست نده.

بیمه بدنه

یکی از انواع پرطرفدار بیمه خودرو

وسایل نقلیه خودت رو در برابر حوادث و خطرات احتمالی بیمه و خیال خودت رو راحت کن.

بیمه ثالث

یک بیمه اجباری برای تمام وسایل نقلیه زمینی

سرنشینان وسیله نقلیه خودت رو در برابر هر خطری بیمه کن.

بیمه آتش سوزی

بیمه ای برای جبران زیان های مالی بر اساس آتش سوزی

اموال منقول و غیر منقول خودت رو در برابر خطر آتش سوزی بیمه کن.