ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی

بیشترین درخواست‌ها در بیمه آتش‌سوزی به امر ارزیابی خسارت آتش‌سوزی مربوط است. ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی در اماکن مسکونی، اداری، تجاری، اماکن و کاربری‌های صنعتی، بیشترین مورد درخواست جهت ارزیابی خسارات ممکن در حوزه آتش‌سوزی هستند.

ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی برای دو منظور انجام می‌شود:
1. تحقیق درباره‌ی بررسی علت حادثه ایجاد شده
2. برآورد و تعیین میزان خسارتی است که بیمه‌گذاران با توجه به شرایط بیمه‌نامه محق به دریافت آن می‌باشند

وظایف بیمه‌گذار بعد از وقوع حادثه آتش‌سوزی:

1- بیمه‌ گذار حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
2- حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان وقوع حادثه باید کیفیت حادثه، فهرست لوازم نجات داده شده و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال کند.
3- برای جلوگیری از توسعه خسارت هنگام وقوع حادثه یا بعد از آن اقدامات لازم را انجام دهد.
4- بدون اجازه بیمه گر تغییراتی در موضوع بیمه ندهد که در ارزیابی خسارت و یا تعیین علت حادثه اختلال ایجاد نماید.
5- همکاری لازم را با بیمه گر برای تعیین حدود خسارت انجام دهد، و حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از وقوع حادثه فهرست کاملی از اموال و اشیاء موجود در روز حادثه، فهرست لوازم ازبین رفته و آسب دیده و در صورت درخواست بیمه گر قیمت آن ها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

وظایف بیمه گر در ارزیابی بیمه خسارت:

1- فرستادن کارشناس
2- تهیه و ارائه گزارش و تعیین خسارت
3- منطبق کردن خسارات با شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بیمه
4- ستعلام حق بیمه

ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی

1- چنانچه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط متناسب با مبلغ بیمه شده مسئول جبران خسارت خواهد بود.
2- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان وقوع حادثه و بروز خسارت بر این اصل استوار است که بیمه نباید باعث سود بیمه گذار شود.
3- در صورتی که مبلغ خسارت وارد شده مورد توافق طرفین نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند از ۳ نفر کارشناس برای تعیین میزان خسارت واقعی استفاده کنند

خسارت های آتش سوزی خارج از تعهد بیمه‌گر شامل موارد زیر است:

اثر آتش، بدون آتش‌سوزی مانند شکستن شیشه مجاور بخاری
شکستن سنگ شومینه
خسارت فرش، براثر افتادن بخاری‌برقی
هویه، اتو، سرایت دود حریق از همسایگان

مهلت پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی 

بیمه گر موظف است حداکثر ظرف 4 هفته بعد از دریافت تمام اسناد و مدارک لازم بیمه آتش سوزی که بتواند بوسیله آن ها میزان خسارت وارده را تعیین کند، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی نماید.

شاخص‌های مهم در صحنه بررسی خسارت آتش‌سوزی

1- وسعت حریق در محل مورد بیمه
2- جهت پیشروی حریق (افقی- عمودی)
3- گسترش سریع و غیرعادی حریق
4- رنگ و دود و بو
5- باز بودن درب و پنجره‌ها
6- علائم حاکی از ورود غیرطبیعی افراد به محل
7- وجود کانون‌های متعدد حریق
8- شرایط جوی و آب و هوایی زمان وقوع حادثه

مواردی که در فرم گزارش‌نویسی خسارت بیمه آتش‌سوزی لازم است:

شرح مورد بیمه
بررسی علت وقوع حادثه توسط کارشناس ارزیاب خسارت آتش‌سوزی
وضعیت موجود در زمان بازدید توسط ارزیاب خسارت
روش‌های برآورد خسارت توسط ارزیاب خسارت
برآورد میزان خسارت توسط ارزیاب خسارت
اعلام ارزش قبل از حادثه
شرح مورد بیمه و توضیح مختصر در مورد لوازم، اموال، ساختمان و تأسیسات بیمه‌ شده
نحوه استقرار اموال و در صورت لزوم کروکی محل حادثه
درج تاریخ، چگونگی و علت حادثه توسط ارزیاب خسارت
شرح مورد بیمه در زمان بازدید و اینکه مورد بیمه پس از حادثه در چه وضعیتی قرار دارد
درج ارزش مورد بیمه در زمان بلافاصله قبل از حادثه
شرح روش برآورد خسارت (قیمت روز، فهرست بهاء، برگ خرید، دفاتر و …)
برآورد مبلغ خسارت شامل هزینه پاک‌سازی محل حادثه، هزینه تعمیر یا جایگزینی اموال، تأسیسات و ساختمان‌های خسارت‌دیده
در صورت وجود لوازم و اموال قابل بازیافت، ارزش اموال بازیافتی مشخص می شود
تعیین درصد استهلاک اموال
پیگیری بازیافت خسارت

برای خرید و مشاوره آنلاین بیمه آتش سوزی با شماره زیر تماس بگیرید:

09122588623

همچنین توصیه می شود هنگام خرید بیمه مورد نظر، سایت بیمه آنیل را مطالعه کنید و با آگاهی از شرایط بهترین استفاده از بیمه خود را داشته باشید.