آیا تغییر شرایط بیمه عمر امکان پذیر است؟

آیا تغییر شرایط بیمه عمر امکان پذیر است؟

بیمه عمر، یک بیمه مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت است. با داشتن این بیمه میتوان آینده خودتان را تضمین کنید.

آیا بعد از عقد قرارداد بیمه عمر،میتوان مدت زمان آن را تغییر داد؟

بله. امکان افزایش و کاهش مدت زمان بیمه عمر کاملا امکان پذیر است.

ابتدا شخص درخواست خود را مطرح میکند. درصورت تایید شرکت بیمه، مدت زمان بیمه عمر افزایش میابد.

بعد از عقد قرارداد بیمه، میتوان پوشش بیمه ای حذف یا اضافه کرد؟

بله. در ابتدا بیمه گذار درخواست خود را مبنی بر حذف یا افزایش پوشش بیمه مطرح میکند در صورت تایید بیمه، موارد تغییر میکند. نکته مهم اینکه در صورت افزایش یا کاهش، حق بیمه پرداختی متفاوت میشود.

بعد از عقد بیمه، امکان تغییر شرکت بیمه و بیمه گذار هست؟

امکان تغییر بیمه گذار نیست چون هر بیمه مناسب سن و سلامتی هر شخص صادرشده است اما امکان تغییر بیمه هست.

برای خرید و مشاوره آنلاین بیمه عمر با شماره زیر تماس بگیرید:

09122588623

همچنین برای سود آورتر کردن بیمه‌ نامه خود، در هر زمان می‌توانید از خدمات مشاوره بیمه آنیل یا مطالعه مقالات مرتبط با بیمه عمر و سرمایه‌گذاری در بلاگ کمک بگیرید.