5 سوال همیشگی مالکان خودرو درباره بیمه‌ شخص ثالث

5 سوال همیشگی مالکان خودرو درباره بیمه‌ شخص ثالث

در این بخش به مزایای بیمه‌ شخص ثالث می‌پردازیم. علاوه بر این به شما کمک خواهد کرد تا با حقوق خود به‌ عنوان بیمه‌گذار آشنایی بیشتری پیدا کنید.

1- در تصادفات زنجیره‌ای چه کسی مسئول جبران خسارت است؟

از مهم‌ترین سوالات متداول بیمه‌ شخص ثالث سوال مربوط به تصادفات زنجیره‌ای است. تصادف زنجیره‌ای را می‌توان در دو حالت بررسی کرد:

1- حالتی که خودروها در حالت ایستاده هستند (مثلا پشت چراغ قرمز ایستاده‌اند) و خودروی دیگر با سرعت به آن‌ها برخورد می‌کند.
در این حالت خودرویی که به دیگر خودروها برخورد کرده مقصر حادثه است. خسارت خودروهای آسیب‌دیده از محل بیمه‌ شخص ثالث خودروی مقصر پرداخت خواهد شد.

2- حالتی که خودروها در حال حرکت هستند و یک خودرو با سرعت از پشت به خودروهای جلویی برخورد می‌کند.
اگر خودروهایی که به‌هم برخورد کردند فاصله‌ی قانونی را نسبت به خودروی جلویی رعایت نکرده باشند، هر خودرو نسبت به خودروی جلویی مقصر است. درنتیجه خسارت خودروی جلویی از محل بیمه‌ ثالث خودروی عقبیِ مقصر پرداخت خواهد شد.

2- شرکت بیمه چه مسئولیتی در برابر عابر پیاده‌ی مقصر دارد؟

از رایج‌ترین سوالات متداول بیمه‌ شخص ثالث می‌توان به موضوع تصادف با عابر پیاده اشاره کرد. تصادف با عابر پیاده را می‌توان در دوحالت بررسی کرد:

1- حالتی که راننده در حادثه تقصیر داشته است.
در این حالت راننده به نسبت تقصیر خود باید خسارت را جبران کند. در نتیجه شرکت بیمه متعهد می‌شود به‌جای بیمه‌گذار (راننده‌ی‌ مقصر) خسارت را به شخص ثالث پرداخت کند. اگر راننده‌ مقصر بیمه‌ ثالث نداشته باشد، صندوق خسارات بدنی خسارت شخص ثالث را پرداخت خواهد کرد. اما به علت نداشتن بیمه‌نامه‌ی ثالث، خسارت پرداخت‌شده از راننده‌ قابل بازیافت خواهد بود.

2- حالتی که راننده در حادثه تقصیر نداشته است.
این حالت زمانی رخ می‌دهد که عابر پیاده مقررات مربوط به عابران را رعایت نکرده است. اما راننده‌ی خودرو باوجود رعایت کلیه‌ی قوانین قادر به کنترل وسیله‌ی نقلیه نبوده و نتوانسته از بروز حادثه جلوگیری کند. در این حالت راننده در برابر خسارت شخص ثالث مسئولیتی ندارد. اما عابر آسیب‌دیده (در صورت فوت عابر) می‌توانند از مزایای بیمه استفاده کنند. میزان دیه و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح مشخص می‌شود. چنان‌چه راننده‌ی خودرو بیمه‌ شخص ثالث نداشته باشد خسارت عابر پیاده توسط صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود. اما برعکس مورد بالا از راننده‌ی خودرو قابل بازیافت نیست.

3- اگر تعداد سرنشینان زیان‌دیده در خودروی مقصر، بیش از حد مجاز باشد خسارت به چه شکل پرداخت خواهد شد؟

تعداد سرنشینان مجاز خودرو داخل کارت ماشین قید می‌شود. منظور از ظرفیت غیر مجاز سرنشینان تعدادی یش از ظرفیت مقرر در کارت ماشین است.

تعهد شرکت بیمه در برابر سرنشینان داخل خودروی مقصر حادثه، برابر است با حاصل‌ ضرب ظرفیت مجاز وسیله‌ی نقلیه در سقف تعهدات بدنی.

در نتیجه در حادثه‌ای که تعداد سرنشینان خودروی مقصر بیش از ظرفیت مجاز بوده و میزان خسارت از سقف تعهد شرکت بیمه بیش‌تر باشد خسارت سرنشینان زیان‌دیده به طور کامل پرداخت نمی‌شود. بلکه مبلغ خسارت مورد تعهد شرکت بیمه به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيان‌ديدگان، بين آنان تقسیم می‌گردد. باقی‌مانده‌ی خسارت که توسط شرکت بیمه پرداخت نشده توسط صندوق خسارت بدنی پرداخت خواهد شد. اما صندوق خسارت بدنی می‌تواند مبلغ پرداخت‌شده را از راننده‌ی مقصر دریافت کند.

4- اگرحین تعلیم رانندگی، تعلیم‌گیرنده باعث ایجاد حادثه و خسارت به شخص ثالث شود، چه کسی مسئول جبران خسارت است؟

اگر شخصی در حین آموزش رانندگی با خودرو یا شخص ثالثی تصادف کند، مشروط به این که تحت تعلیم آموزشگاه رانندگی معتبر با مجوز قانونی باشد، نباید نگران خسارت ایجادشده باشد. این خسارت از محل بیمه‌ ثالث خودروای که تعلیم‌گیرنده راننده‌ی آن بوده، پرداخت خواهد شد. شرکت بیمه حق ندارد از آموزشگاه رانندگی، تعلیم دهنده یا تعلیم‌گیرنده هزینه‌ی پرداخت شده به ثالث را دریافت کند.

5- آیا بیمه‌ شخص ثالث خسارت ناشی از برخورد و تصادف با حیوانات را پرداخت می‌کند؟

اگر راننده‌ی خودرو با حیوانی تصادف کند و موجب مرگ آن حیوان شود، خسارت وارد شده از بیمه‌ ثالث راننده تا سقف پوشش مالی بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد. اگر حیوان حلال‌گوشت باشد، مثل گاو و گوسفند، خسارت بر اساس وزن گوشت آن حیوان پرداخت می‌شود. درباره‌ی حیواناتی که حلال‌ گوشت نیستند و مالک مشخص دارند، مثل سگ قلاده دار، خسارت بر اساس ارزشی که کارشناس بیمه برای آن حیوان مشخص می‌کند پرداخت می‌شود. درباره‌ی حیوانات ولگرد که مالک مشخصی ندارند، قانون جریمه‌ی خاصی را برای راننده‌ی ضارب لحاظ نکرده و نمی‌توان راننده را به‌خاطر تصادف با این حیوانات جریمه کرد.

برای خرید و مشاوره آنلاین بیمه شخص ثالث با شماره زیر تماس بگیرید:

09122588623

همچنین برای سود آورتر کردن بیمه‌ نامه خود، در هر زمان می‌توانید از خدمات مشاوره بیمه آنیل یا مطالعه مقالات مرتبط با بیمه شخص ثالث در بلاگ کمک بگیرید.