گردهمایی نمایندگان شعبه بعثت بیمه ایران برای بررسی عملکرد و تبیین چشم انداز آینده با حضور کلیه نمایندگان شعبه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این جلسه جعفر استخر مدیر شعبه‌ بعثت ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر، بر لزوم هم افزایی بیشتر نمایندگان و فروش بیشتر بیمه نامه های کم خطر و دسترسی به بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۲ تاکید نمود.
وی با اشاره به گزارش عملکرد سه ماهه اول سال جاری کلیه نمایندگان این شعبه و مقایسه آن با امار عملکرد سه ماهه اول سال گذشته تأکید کرد: نمایندگان باید با شناسایی و ورود به بازارهای جدید و کم خطرنسبت به افزایش  پرتفو اقدام نمایند.
در ادامه این نشست تعدادی از نمایندگان و تعدادی از اعضای شورای هماهنگی نمایندگان شعبه دیدگاههای خود را در این خصوص بیان نمودند.
گفتنی است، در ابتدای این مراسم از ۵ نفر از همکاران بازنشسته شعبه تقدیر و قدردانی شد.