نشست سراسری مدیران بیمه ایران، با حضور سلامی، عبدالصمد خدامی و قاسم رمضانپور معاونین مدیرعامل، مدیران ستادی و استانی با هدف بررسی وضعیت عملکرد و بودجه شرکت در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در باشگاه فرهنگی ایران زمین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این نشست، معاونین مدیر عامل با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت به طرح موضوعات مختلف در خصوص افزایش سهم بازار، سودآوری شرکت، اهمیت پاسخگویی و تعامل در فضای رقابتی بازار، خلاقیت، ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، انتظارات مدیران ارشد از واحدهای اجرایی برای وصول مطالبات، ریکاوری، تنظیم جداول بودجه، مانده عملیات بیمه گری، کاهش حساب های بانکی، رسیدگی به اقلام باز، افزایش رضایتمندی مشتریان و اهمیت استفاده از ظرفیت‌های نمایندگان برای توسعه فروش و شناسایی و جذب رشته های مختلف بیمه ای و مدیریت ریسک، شفافیت اطلاعات، ساختمان های شرکت و شاخص‌های بهره وری پرداختند.
در ادامه نشست فتح اله پور، ناطقی، شکور، امینی، فلکیان، صابری و قهرمانی به نمایندگی از سوی مدیران استانی، ضمن ارائه گزارشی از آمار عملکرد استان مربوطه، نظرات و پیشنهاداتی در خصوص مسائل  وموضوعات مختلف واحدهای اجرایی برای  افزایش کارایی، بهره وری و انگیزه در کارکنان شرکت را مطرح نمودند.