بیمه ایران برای خدمت رسانی به شرکت کنندگان در جشن میهمانی  10 کیلومتری عید غدیر در این مراسم معنوی حضوری فعال داشت.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، بیمه ایران  برای خدمت رسانی به مردم در این جشن بزرگ، نسبت به برپایی دو ایستگاه در طول مسیر راهپیمایی اقدام نمود.

بر اساس این گزارش، جشن بزرگ عید غدیر روز جمعه ۱۶ تیر با حضور تعداد کثیری از مردم، از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار شد .